Fotoalbum - 2004
Sonderfahrt SV Straehlen Wepi Otti